Cel Fundacji

Celem Fundacji „Rodzina jest najważniejsza” jest służba rodzinie, rozumianej jako jedna z najwyższych wartości.

Początek życia człowieka to rodzina, z niej ruszamy w świat, w niej otrzymujemy fundament i wzorzec.

Chcemy rodzinę promować i rozwijać! Pragniemy ją wspierać i pomagać jej w trudnych sytuacjach. Działamy na rzecz pomocy społecznej polegającej na wsparciu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

Zdrowa rodzina, szczęśliwe macierzyństwo i ojcostwo, ochrona życia i praw rodziny to priorytety, które inspirują naszą działalność. Misję fundacji opieramy na chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny, chcąc ją wspierać w integralnym rozwoju: fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym.

Jak działamy

Podejmujemy różne działania prorodzinne, m.in. związane z profilaktyką i wsparciem w rozwoju. Działamy na rzecz ochrony i promocji zdrowia fizycznego i psychicznego, przeciwdziałaniu przemocy, patologiom społecznym i uzależnieniom. Organizujemy ośrodki i wspieramy miejsca dające wsparcie małżonkom i rodzicom, młodzieży i dzieciom w realizacji swojego powołania, również pomagając w przezwyciężaniu trudności.

„Przystań” Archidiecezjalna Poradnia Psychologiczna

„Przystań” jest ważnym obszarem naszej działalności. Świadczymy w niej profesjonalną pomoc psychologiczną rodzinom, małżonkom, a także osobom indywidualnym, – dorosłym i młodzieży.

Ośrodek tworzy zespół profesjonalistów: psychologów, psychoterapeutów, doradców i interwentów kryzysowych.

Oferta „Przystani” to konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne, interwencje kryzysowe, psychoterapie indywidualne (dorosłych i młodzieży), psychoterapie par i rodzin, diagnozy psychologiczne, psychoedukacja, a także działalność szkoleniową.
Odwiedź stronę Poradnii:

Darowizna na rzecz Fundacji

Przekazane środki zostaną przeznaczone na realizację projektów Fundacji. Pomoc psychologiczna, zatrudnienia i szkolenia specjalistów pracujących z rodzinami i osobami indywidualnymi są możliwe dzięki składanym na rzecz Fundacji darowiznom.

Bardzo dziękujemy za Wasze wsparcie, które pozwala nam realizować projekty na rzecz polskich rodzin.

Przekaż darowiznę przelewem

Fundacja Rodzina jest Najważniejsza
ul. Jordana 39, 40-043 Katowice
Tytułem: Darowizna na cele statutowe

Numery konto do wpłat:
PLN: 81 1050 1214 1000 0090 8089 6732
EUR: 81 1050 1214 1000 0090 8089 6757
ING Bank ŚLąski, SWIFTCODE: INGBPLPW